Galerij 21
9675 RN Winschoten
06 55 19 00 93
info@hagenusconsult.nl
www.hagenusconsult.nl

HagenusConsult

HagenusConsult is een kleinschalig no-nonsense netwerk-adviesverlener in naam van Gerhardus Hagénus, met veel ervaring op het terrein van ontwikkeling van mens & organisatie.

Landelijk (OCW/PMPO) en regionaal functionele ervaring in het PO, HBO en VO als interim-manager , procesmanager, coach en investeerder in de professionele cultuur anno NU.

Daarnaast ondersteunt HagenusConsult de belanghebbenden - bestuur, leidinggevenden, leerkrachten, ouders, werknemers en klanten - binnen profit en non profit-organisaties in voor- en tegenspoed.

HagenusConsult werkt binnen en samen met relevante branche-netwerken op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Willen we het werk van HagenusConsult metaforisch duiden, dan is ons motto:
Van 3x R naar 3x V; ofwel van regels, rechten en routines naar vertrouwen, verantwoording en verbeelding (letterlijk en figuurlijk).

De psychologische basisbehoeften - behoefte aan relatie, autonomie en competentie - vormen het kader van al het praktisch handelen.